Home / Editörün Seçtikleri / Ekolojik Çamurdan Ev Yapımı – 2250 TL’ye Ekolojik Ev Yapımı

Ekolojik Çamurdan Ev Yapımı – 2250 TL’ye Ekolojik Ev Yapımı

“Başka Bir Mimari Mümkün: Yuva”  Sloganıyla yola koyulmuş bir grup gönüllünün ortaya çıkardığı müthiç proje. Her şeyiyle doğal ekolojik, hatta organik bir ev 🙂 Kendilerine “ALAKIR NEHRİ KARDEŞLİĞİ” adını takan bu doğa sever grup tam 74 günde titiz bir çalışmayla gerçekten insanı imrendiren güzel bir ev ortaya çıkarmışlar. Antikapitalist mimari adını taktıkları bu çalışmada mümkün olduğunca modern dünyaya ait bir şey kullanılmamaya çalışılmış. Bu gönüllüleri yürekten kutluyor ve adım adım evlerinin yapımı takip ediyoruz 🙂

33        18

 

Antalya’nın Beydağları’nda bulunan, tarih boyunca insan dahil tüm canlıları coşkuyla beslemiş Alakır Nehri, son on yıldır ‘başka bir dünya’ özlemini besliyor. Alakır Nehri Kardeşliği’nin doğayla uyumlu, alternatif yaşam deneyimleri ilk meyvelerini vermeye başladı.

‘Yuva’, maddi ve manevi maliyeti en aza indirerek, sağlıklı ve doğayla uyumlu bir yaşamalanı denemesi.

Yıkıcı, tektipçi küresel kapitalist sistemin dayattıklarına karşı ’başka bir dünya’nın mümkünlüğünün deneyimlerini paylaşacağımız serinin ilki olan ‘YUVA’ çıktı. Eyleme niyeti olanlar özgürce dijital ortamlardan yada baskısını alarak elden paylaşabilirler. Türlü maddi, manevi, sosyal ve ekolojik maliyetlerle sistemin insanlara dayattığı ’4 duvar arası Toki kafası’ mantığına karşı deneyimlediğimiz, maddi ve manevi maliyeti az sağlıklı ev yapımının, samimi niyetteki eylemlerinde kardeşlere bir soluk aldırmasını diliyoruz.

ALAKIR NEHRİ KARDEŞLİĞİ

 

İLKSÖZ:

Öncelikle; ‘toprak’a, ‘maddi, manevi ve ahlaki maliyeti’ az, ‘sağlık, huzur ve farkındalık’ niyeti aşkın bir ‘yuva’ yerleştirmeyi ilk kez deneyimledik biz de. Böyle bir niyeti olup, hiç deneyimi olmayanlarla paylaşma niyeti bu. Ve baştan bilinmesi gereken; her bireyin, kendi deneyimini, kendi koşullarında doğal olarak yaşayacağı hakikatidir.

NEDEN?

Günümüz yaşamına küresel olarak hakim olan ‘şehir ve tüketim’ odaklı yaşantısında erişemediğimiz, 3 temel fziksel ihtiyacımızın peşinden düştük biz bu yola.

  • SU
  • GIDA
  • YUVA

Birincisinin plastik şişede, ikincisinin poşette, üçüncüsünün de dört duvar arasında, türlü maliyetlerle sunulduğu ortamlardan uzaklaşıp, içinde bir parmak kadar olsa da kaynak suyu olan bir toprak parçası doğal olarak size ilk ikisine erişim olanağı sunar.

Bu sunum, üçüncüsünün deneyiminin paylaşımıyla ilgili. İlk ikisi için unutulmaması gereken ise, şehirlere olan göçle boşalan kırsal alanların ranttan uzak ücra köşelerinin, doğal olarak, ya hiç ya da çok az bir bedelle elde edilebilecek, en bağımsız olanaklara sahip temiz toprak parçaları olduğudur.

MALZEME:

Yuvamızı yapacağımız araziden ve onun içinde bulunduğu tabiatın içinden, etraftaki canlılara en az rahatsızlığı veren bir duyarlılık ve farkındalıkla topladıklarımız ile, en yakındaki yerleşimlerin atıklarının, mantıklı ve uyumlu bir şekilde biraraya getirilmesiyle oluştu yuvamız.

Biz, kendimize özgü koşullarımızın yönlendirdiği tasarımımızın inşası için, yuvamızı kuracağımız yerden ve etrafından; taş, toprak, çalı, gübre, ağaç ve en yakın yerleşimin atıklarından; kapı, pencere, tahta, lavabo, lastik, musluk, cam… temin ettik.
en yakın malzeme, en doğru malzemedir

 

YERİN SEÇİMİ:

Kuzey-Güney doğrultusundaki bir vadide bulunan arazinin kuzeyindeki tepeciğe sırtını verdiğimiz yuva, böylelikle kuzeyden gelen soğuğa karşı korunaklı ve güneyden gelen kış güneşine karşı açık olarak yerleşerek, ısınma, havalandırma ve aydınlatma tüketimini baştan en aza indirmiş oldu.


1

KURULUM:

94 günlük bu sürecin 74 günü, günde 8 saat, 2 kişi çalışarak tamamladığımız yuva’nın kurulumu sırasında, bedenimizin farklı yerlerini dönüşümlü olarak çalıştırmaya özen gösterdik. (yoga..) Nefesimize (prana..) ve yaptığımız işin farkındalığına odaklı (vipasana..) olarak, ay’ın (biodinamik..) ve doğa’nın (hava koşulları..) ritmine uygun çalışarak, herhangi bir sağlık sorunu yaşamadan, yorgun ve bitkin düşmeden, aksine sağlık, güç ve huzur kazanarak tamamladık yuva’nın kurulumunu.

1- YER TESFİYESİ:

Kuzey sırtına yerleştireceğimiz yuva’nın su basmanı için, kuzeydeki eğimi kazdığımızda çıkan toprağı, yakınlardaki büyükçe taşlarla ördüğümüz güney yamacındaki sete doğru sererek kotu eşitledik. Tesfye sırasında kestiğimiz çalıyı ve artan taş ve toprağı inşaatımızda kullanmak üzere ayırdık. Kuzey yamacının açılan toprak yüzünü taşla örerek sabitledik.
4

2

 

2- YER PLANI:
5mt çapında bir daire (≈20mt²) olarak tasarladığımız yuva’nın oturacağı yeri, yönleri ve direklerin yerlerini külle işaretledik. Banyo ve tuvaletin dışarıda olduğu yuvamızın büyüklüğünü, hem inşa hem de yaşam aşamalarında, çocuklu bir ailenin, maksimum huzuru ve sağlığı ile minimum enerji ve ürün sarfyatı ölçütleri belirledi.

6

5

 

3- DİREKLERİYERLEŞTİRİLMESİ:

Kesilerek kabukları soyulan, yörenin hakim ağaçlarından meşe pırnal’ı direklerinin toprağa girecek 60-70 cm lik kesimleri, yine yörenin hakim ağaçlarından kızılçamların çırasının ateşiyle kararacak kadar yakıldıktan sonra, açılan çukurlara etrafarı taşlarla iyice sağlamlaştırılarak yerleştirildi.

7

 

4- SU BASMANI:

Etraftaki büyükçe taşlarla, direkler hizasından 20-30 cm yüksekliğinde oluşturulan çemberin içi, önce büyükçe taşlarla, sonra çakılla ve son olarak da çakılların arasını dolduracak şekilde toprak serilip tepilerek tesfiyelendi.

9

 

5- DUVAR KALINLAŞTIRICI DİREKLERİN YERLEŞTİRİLMESİ:

Duvarları istediğimiz kalınlığa getirmek için, kesilerek kabuğu soyulan meşe pırnalı ağaçları, 2-3 yerlerinden telle bağlanarak direklere sabitlendi.

11

 

6- DUVAR KALIBININ OLUŞTURULMASI:

Etraftan kesilen zakkum dalları, direklerin arasına paralel olarak 20-30 cm aralıkla, içten ve dıştan olmak üzere, çatı direkleri hizasına kadar (kapı ve pencere yerleri hariç) çakıldı.

12

 

7- DUVAR KALIPLARININ ÇALIYLA DOLDURULMASI:

Tesfiye için kesilen çalılar ve direkler için kesilen ağaçlardan kalan dallar, pencere ve kapı yerleri kabaca açık bırakılacak şekilde, zakkumlarla oluşturulan duvar kalıplarının içine iyice sokuşturuldu.

13

14

 

 

8- PENCERELERİN YERLEŞTİRİLMESİ:

En yakın yerleşim yerinin atıklarından (yıkılan bir bina, hurdalık, çöplük…) bulunan uygun pencereler, yataklarında teraziye getirilerek, tahta ve dal parçalarıyla direklere çakılıp sabitlendi.

14

 

 

9- DUVAR ÇAMURUNUN HAZIRLANMASI:

15

Tesfiyeden çıkan toprağı (elenmeden, sadece büyük taşlardan ayıklanmış), mercimek hasadından kalan sap ve samanla (buğday… samanı da olur) ve etraftaki çam iğneleriyle (benzerleri de olur) karıştırıldıktan sonra su ekleyerek, iyice yapışkan (ne çok sulu ne çok katı) hale gelinceye kadar ayakla çiğneyip 1 gece demlenmeye bıraktık.

 

 

 

10- ÇALI DUVARLARIN ÇAMURLA SIVANMASI:

Çalılar, içten ve dıştan, gerekli görünen boşluklar taş parçalarıyla dolgulanarak, çamurla sıvandı. Böylelikle iç ve dıştan yapılan sıvanın ortasında kalan çalıdan boşluk, iç etkenlerin dışarıya, dış etkenlerin de içeriye olan etkisine karşı yalıtım görevi görür.

17

11- ÇATI DİREKLERİNİN YERLEŞTİRİLMESİ:

İnce uçlarının çapı en az 15 cm olacak şekilde kesilip kabukları soyulan çam direkler, ‘mandala’ çatı sistemine göre yerleştirildi. Mandala çatı sistemi, yuvarlak formlu yapılarda, orta direk kullanmadan ağır toprak çatıları taşıyabilecek imkan sunar. Ayrıca mandala çatı, isteğe bağlı olarak, istenilen büyüklükte, tepeden ışık girişini sağlayacak bir cam yerleştirme olanağını da verir. Biz, atık olarak bulduğumuz bir kamyon lastiğini ölçü olarak kullanarak cam yerleştireceğimiz tepe boşluğunu ayarladık.

İstenilen çatı yüksekliği boyundaki bir destek direk, istenilen tepe açıklığının izdüşümünün kenar çizgisine yerleştirilerek, çatı direkleri sırayla tepe açıklığının dairesini oluşturacak şekilde birbirinin üstüne yerleştirilir. Direklerin her biri diğerinin üstüne yerleştirildiğinde bir telle kaymaması için sıkıca bağlanır.

En son direk, ilk direğin altına sokulduktan sonra taşıyıcı direk çekilip alınarak mandala çatı direklerinin sıkışarak oturması sağlanır. İyice sıkışarak oturan direkler isteğe bağlı olarak büyük bir çiviyle birbirlerine çakılabilir. Son olarak,  saçaklarda ve tepede fazladan uzayan direklerin uçları kesilir.

18

 

12- ÇATI TAHTALARININ ÇAKILMASI:

Kısıtlı zamanımızdan dolayı biz hazır tahta almak zorunda kaldık. Ancak atık inşaat tahtaları ve benzer malzemelerle de çatı örülebilir.

21

13- DUVARLARIN SON SIVASI:

Son sıvadan önce pencereler gibi kapımızı da yerleştirip sabitledik. Duvarlar tamamen kuruduktan sonra oluşan çatlakları kapatarak son rötuşları yapmak için, dış duvarları sadece elenmiş topraktan hazırladığımız çamurla, iç duvarları ise; 3 birim elenmiş toprağa, 1 birim taze inek gübresi, 1 birim yanımızdan akan nehrin kenarlarında bulunan kil’den ve ¼ birim de bulunduğumuz yöreye özgü bir toprak çeşidi olan aktoprağı ekleyip suyla karıştırarak elde ettiğimiz bulamaçla sıvadık. Bu sıva kuruduktan sonra duvarları haffçe ıslatarak bir deri parçasıyla sırladık. İç sıva için, elenmiş toprakla taze inek gübresi karışımı yeterli olmakla beraber, yöreye özgü tutucu ve sağlamlaştırıcı doğal malzeme ve tekniklerle sıva zenginleştirilebilir.

17

14- ÇATI İZOLASYONU:

Çatıya döşeyeceğimiz malzemeleri tutması için önce çatının saçaklarına kapak tahtaları çaktık. Çatı malzemelerini sermeden önce, son olarak da tepe penceremiz için bulduğumuz atık kamyon lastiğini, çatı direklerini içine alacak şekilde yerleştirip direklere vidalayarak sabitledik. Üzerine de, lastiği kaplayacak büyüklükte bulduğumuz atık kalın bir camı silikonla yapıştırdık.

22

 

Tavan tahtalarının üzerini ilk olarak, bir nalburda bulduğumuz ve elinde kaldığı için ucuza verdiği (120tl), hava geçirgen bir su yalıtım malzemesiyle döşedik. Bu, şartta olmamakla beraber, üzerine döşeyeceğimiz doğal malzemelerde oluşabilecek bir soruna karşı, deneyimsizliğimizden ötürü bir sigorta olarak düşünüldü.

Bu malzemenin üzerine etraftan kestiğimiz sazları, onun üstüne topladığımız çam iğnelerini, onun üzerine de aynı duvarın ilk sıvasında olduğu gibi hazırladığımız çamuru 5-10 cm kalınlığında olacak şekilde serdik. Çamur tamamen kuruduktan sonra oluşan çatlakları kapatıp son rötuşları atmak için, iç duvarların son sıvasında kullandığımız karışımla çatıyı sıvadık ve kuruduktan sonra su yalıtımı için atık sıvı yağla fırçaladık. Çatı, ideal olarak her yıl, yaz sonu kışa girmeden bir bezle son sıva karışımının bulamaç haliyle bir kez silinmelidir.

 

23

24

15- YER TAHTASININ ÇAKILMASI:

Tesfyelenen toprak zemine 50cm aralıkla yerleştirilen 5cmx10cm tahtaların araları toprakla doldurulup tepildikten sonra haşerata karşı meşe külüyle kaplandı ve yer tahtaları çakıldı.

Tercihen ahşap yerine, iç duvarlar için kullanılan son sıva karışımı serilerek de zemin toprak bırakılabilinir.

16- KUZEY DUVARININ GÖMÜLMESİ:

Yuva’nın kuzey duvarıyla arkasında kalan taş duvarın arası, drenaj oluşturacak şekilde taşla doldurulup üzerine toprak serilerek tepildi. Böylece kuzeyden gelen soğuklara karşı ev korunmuş oldu. Oluşabilecek rutubet, taş drenajla engellendi. Tercihen, dolgu yapılmadan, bir soba borusu, yere paralel olarak, bir ucu evin içinde yerden 20-30 cm yüksekliğe denk gelecek şekilde haffçe çıkartılıp, diğer ucu ise haşeratın girmesini önleyecek şekilde sineklik teliyle kapatılmış olarak taş drenajın içine doğru yerleştirilirse, borunun evin içindeki ucuna takılacak olan bir kapağın yazın açılmasıyla sağlanacak serin hava akımı havalandırma görevi görecektir.

 

25

17- İÇ YERLEŞİM:

Kış gün doğumu ve batımı ışığına göre yerleştirdiğimiz kapı ve pencereler, bize iç kullanım için yol gösterici oldu.
Vadiye hakim rüzgarlara karşı güneybatı yönünde yerleştirilen kapıdan girişin hemen soluna mutfak tezgahını ve lavaboyu yerleştirdik. Böylelikle batı penceresinin önüne oturan mutfak tezgahına gelen akşamüstü ışığı, akşam yemeği hazırlıkları sırasında doğal aydınlatma sağlamış oldu. Lavabodan çıkan atık su, kimyasal bir temizlik malzemesi kullanılmadığından, bir boru aracılığıyla evin önündeki bahçe sulamasına yönlendirildi. (permakültür..)
Mutfak tezgahının sağına, kuzey duvarının önüne, mutfak tezgahı hizasına kadar yükseltilmiş bir kaidenin üstüne, kuzine soba yerleştirildi. Böylelikle hem yemek hazırlığı sırasında kolaylık hem de Yuva’nın kış güneşine maruz kalamayan kuzey tarafının da ısınması sağlanmış oldu. Sobanın sağındaki küçük bir alan odunluk olarak düzenlendi.Odunluğun sağına, kuzeydoğu cephesine, elbise dolabı/kitaplık çakıldı.
Doğu penceresinin önüne yatak konuldu. Kış güneşini en çok alan güney pencerelerinin önüne oturma yeri ve yemek
masası yerleştirildi.  Kapının soluna askılık/ayakkabılık çakıldı. Müzik aletleri, çatı direklerinin arasına çakılan tahtaya asıldı.
Çatıyla duvarın birleşim yerleri raf olarak değerlendirildi. Mutfak tezgahının altı mutfak malzemeleri için ayarlandı.
Yuvanın ortasına, tepe penceresinin altına, bebeğin beşiği konuldu.

26

27

28

 

 

MALİYET:

Yaklaşan doğum ve kış koşulları nedeniyle kısıtlı zamanımızdan dolayı, atık olarak bulmak adına fazla zaman ayıramayıp satın almak zorunda kaldığımız bazı malzemeler dışında bu ev ‘0’ maliyetle de yapılabilinir. Biz, hazırdan aldığımız tahtalara yaklaşık 1000tl ödedik. Yuva’nın kabası için 1500tl, toplamda ise iç/dış herşey dahil 2250tl (1000€) para harcamış olduk.

SONSÖZ:

Yuva’nın yapımındaki farkındalık ve duyarlılık yuva’ya yerleşip yaşamaya başlandığında da devam ettiği sürece, dürüst bir uyumdan ve sürdürülebilir, doğal bir yaşamdan bahsedilebilinir.

İlksöz’ü sonsöz’e bağlayacak isek; herkesin, bu ortak bilinçteki farkındalıklarının eldesiyle, içinde bulundukları tabiatın hakikatlerine uyumlu, öz tasarımlarını or­taya çıkarmaları gerekliliğidir.

Bu doğrultuda hazırlanmış olan bu sunumda ayrıntılara girilmemiş, genel bir yol tarif paylaşılmıştır. Niyeti olanlar, ‘maddi ve manevi maliyeti az, doğal ev’ mantığının sunduğu zengin çeşitliliğin ve özgürlüğün peşindeki gizin ayrıntıları için, kendi araştırmalarını yapmalıdır. Günümüz dünyası bu araştırmalar için sayısız olanaklar sunmaktadır. Ama asıl olan, günümüz dünyasının bu olanaklarının mut­laka yerel ve arkaik bilgeliklerle pekiştirilmesidir.

29


31

 

32

 

 

33

34

35

 

 

Alıntı:  http://gunluk.dogadernegi.org/yuva/#more-583

ALAKIR NEHRİ KARDEŞLİĞİ 2012 alakirnehri@gmail.com

 

About admin

Check Also

500 Bin Gence İş İmkanı

Hükümetin durgunlaşan piyasayı hareketlendirme ve yükselen genç işsizlik yüzdesini düşürme amaçlı başlattığı istihdam seferberliğine destekler …

One comment

  1. Evet burası Burdur bucak ta karacaören barajını gören bir yerde ve şimdi de 400 bin TL ye Satılık 1000 euro maliyet arsa toplam 100000 ancak eder kapitalist sisteme karşı fevkalade bir tepki.